Home | Russian | Spanish | French | German | Italian | Norwegian
Latest News and Information:   "Let us consider one another to incite to love and fine works" (Hebrews 10:24)

Who are Jehovah's Witnesses?

» Official Site
» News

» Governing Body
» JW United

Why Jehovah's Witnesses are worthy of respect
» The People
» The Work
» The Beliefs
» Non-arguments against JWs
What needs to change?
» Repression of Thought
» Institutionally Enforced Shunning
» Organizational Idolatry
Other Articles

» Is Reform a Good Idea?
» Returning to Our Original Vision
» Setting the Example

» Relative Subjection

Letter-Writing Campaign
» Petition #1
Contact Information
Please direct all comments, questions and suggestions to:

Site Administration


Hva er JWRM?

En introduksjon

Jehovas vitners reformasjonsbevegelse er en voksende gruppe av kristne som består av både nåværende Jehovas vitner og tidligere medlemmer som enten har trukket seg på grunn av samvittighets nag eller kanskje de har blitt ekskludert fordi de åpent eller høylytt har uttrykt sine bekymringer for feil eller urett som er begått av det styrende råd eller andre i ledende stillinger. Reform bevegelsen anerkjenner den store verdien verdien til trossamfunnet Jehovas vitner, men ser et sterkt behov for grunnleggende reformer i den måten som det styrende råd kontrollerer og utøver sin myndighet over menighetene og over den enkelte kristne søster eller bror. Reformasjonsbevegelsen føler ikke at organisasjonen i tilstrekkelig grad følger mønsteret fra menigheten i det første århundret. Vi føler heller ikke at vår nåværende ledelse gjenspeiler den opprinnelige ånden i vårt trosamfunn eller sann kristendom og vi vet at dette har ført til åndelige, følelsesmessige, og noen ganger fysisk skade for tjenere av Gud flere steder i verden.

Reformasjonsbevegelsen arbeider uten godkjennelse fra det styrende råd i Jehovas vitner, bare fordi vi er nødt til det. Mydighetshierarkiet i vårt trossamfunn gjør at dialog og forandring innenfra er vanskelig og kanskje umulig. Bare de som sitter i det styrende råd kan i dag gjennomføre forandringer, men som vi alle vel vet har de som sitter ved makten, uansett hvor oppriktige eller velmenende de er, en tendens til å ønske å holde på den. Det er lite sannsynlig at den slags reform som vi taler for her vil skje fra toppen og ned, fordi det ville kreve at våre ledere tilbakefører noe av sin kontroll og myndighet til lokale menigheter og den enkelte bror og søster. Historien har dessverre vist at de med mest makt i organisasjonen har blitt stadig mer motstandsdyktig mot endring (en naturlig menneskelig tendens). Derfor, som trofaste tjenere av Gud i tidligere tider, føler vi at det er vår plikt foran vår Gud Jehova å snakke sammen og snakke åpent ut når situasjonen krever det av oss. På samme måte som Herren Jesus selv, kan heller ikke vi ikke se den andre veien når vi ser urett gjort mot og blant Guds folk.

Selv om vi setter pris på alt det gode som organisasjonen gjør og har gjort, må vi innse at den ikke er uten bebreidelse, men bebreidelsen komme ikke fra Gud selv direkte til det styrende råd nå, men fra mennesker som har opplevd og sett urett. Paulus (som ikke var medlem av det styrende råd i Jerusalem) snakket offentlig ut om Peters overtredelser (et medlem av de tolv) og han publiserte det i et brev (Gal 2:14).  Selv om vi ikke har Paulus styrke og mot og kanskje er blant de minst betydningsfulle av medlemmene i vårt verdensomspennende brorskap, føler vi oss tvunget til å si fra når vi føler det er nødvendig. Vi gjør ikke det av mangel på aktelse eller respekt for brødrene som tar ledelsen, men vi tar mot til oss for å forsvare "de mindre" og vi håper at de som kan gjøre noe hører oss og handler. Som den gamle enken i Jesu lignelse fortsatte å klage helt til dommeren endelig hørte på henne, slik vil også vi rope og rope igjen til vi blir hørt (Luk 18:7).

Årsaken til at forandring ikke har vært mulig i vårt trossamfunn har skyldes at det styrende råd ikke tillater oss å snakke med hverandre om problemene vi ser i ledelsen av organisasjonen. Selv om enkelte medlemmer får lov til å kontakte de styrende råd direkte om bekymringer de måtte ha, vet vi sjelden om disse følelsene deles av mange andre brødre. Vi blir bedt om å snakke én gang, og deretter vente til våre ledere gjør det rette eller treffer de rette avgjørelsene. På denne måten forblir tallet på dem som er uenige eller som er bekymret ukjent og det styrende råd kan lett se bort fra dissensen om de velger det. Dette systemet med å forbigå uenighet i stillhet og kreve tålmodighet er et av de trekkene som reform bevegelsen er bekymret for og som bør endres. Slik situasjonen er i dag vil de brødre eller søstre som offentlig gir uttrykk for uenighet med ledelsen ofte bli ofre for alvorlig disiplinær straff, og de som eventuelt nekter å bøye seg eller angre vil kanskje bli ekskludert fra organisasjonen og skydd av alle. Bibelen som vi jo hevder er vår rettesnor verken oppfordrer til eller tillater denne praksisen.

På venstre side ser du de tre områdene hvor vi ser et stort behov for endringer og justeringer i organiseringen av Jehovas vitner. Hvis du finner ut at du er enig med oss i hva vi skriver (enten helt eller delvis) og ønsker å stå opp for Jehova, for Bibelen, og for det som er rett, og for å hjelpe organisasjonen å overvinne sine svakheter til fordel for alle, kan du hjelpe. Vi i reformbevegelsen tror at vi nå bør handle på to måter: 1) å spre budskapet til alle nåværende brødre om hvilke endringer som bør gjøres i organisasjonen, og 2) å engasjere seg aktivt i brev kampanjen og uttrykke våre bekymringer for så mange personer på høyere nivåer i organisasjonen som mulig. Vi planlegger å sende brev med jevne mellomrom, og å få dem signert av så mange som mulig. Vi tror at jo flere underskrifter vi har, jo mer vil våre ledere lytte og bli motivert til å handle. Vi ber om at du blir med oss i vår sak og signerer. Vi ber deg også fortelle andre om hva vi prøver å gjøre her. Ved å handle sammen, og be kan våre ord få en effekt. Vår bevegelse bringer sammen de brødre og søstre som det styrende råd isolerer og på den måten hindrer de seg i å endre sin retning. De dagene er nå over. Vi tror at våre nåværende ledere vil kunne få en streng dom fra Jehova hvis de fortsetter på sin nåværende kurs. Tiden er inne til forandring. Det er vårt håp og vår tro at Jehova vil høre din stemme og stemmene de andre som klager og stønner over uretten i hans folk og at han snart vil renvaske sitt navn.
Is Reform a Good Idea? | Should a Witness Disagree with the Society Publicly?

Can You Be True to God Yet Hide the Facts?
"When persons are in great danger from a source that they do not suspect or are being misled by those they consider their friends, is it an unkindness to warn them? They may prefer not to believe the warning. They may even resent it. But does that free one from the moral responsibility to give that warning? If you are among those seeking to be faithful to God, the issues these questions raise are vital for you today. Why? Because God's servants in every period of history have had to face up to the challenge these issues present. They have had to expose falsehood and wrongdoing and warn people of dangers and deception—not just in a general way, but in a specific way, in the interest of pure worship. It would have been far easier to keep silent or say only what people wanted to hear. But faithfulness to God and love of neighbor moved them to speak. They realized that 'better is a revealed reproof than a concealed love.'" (Watchtower, January 15, 1974)
Should Falsehood and Corruption Be Exposed?
"How will you respond when pointed statements are made about false religious teachings and corrupt practices? Will you immediately condemn the person or organization making the exposé? Do you feel it is all right to teach lies and misrepresent God's Word, but wrong to expose the error? Contrary to what some may think, it is not unkind and unloving to lay bare falsehood and corruption." (Watchtower, March 1, 1966)
Discussion Forum
Shelter
Sites of Interest
Note: The following sites promote, in one way or another, freeness of speech about the workings and teachings of the JW organization and show where improvement is needed..

New Light on Blood

Silent Lambs
Beth Sarim
 
 
  Copyright [ jwreform.org ] 2006


1